Zde může být vaše reklama.
Pondělí 15.7.
Svátek má Jindřich
Menu

Bojují za diváky LFA je proti dalším omezením fanoušků

LFA je proti dalším omezením fanoušků

foto: Petr Pelíšek

21. 09. 2020 - 15:35

Ligová fotbalová asociace (LFA) zaznamenala vyjádření Ministra vnitra, Ministra zdravotnictví a některých dalších představitelů České republiky, podle nichž by mohlo v nejbližších dnech dojít k zásadním omezením konání hromadných akcí, a to včetně fotbalových utkání. LFA to uvedla na svém webu.

LFA vnímá zhoršující se epidemiologickou situaci v České republice a nezbytnost přijetí odpovídajících opatření k zabránění dalšího zhoršování situace. Zároveň však apelujeme na to, i po zkušenostech s omezeními přijatými na jaře letošního roku, aby bylo upuštěno od paušálního omezování hromadných akci, ale aby byly nastaveny naopak jasné a zřetelné podmínky, při jejichž splnění lze tyto akce pořádat. Jsme přesvědčeni, že infrastruktura ligových stadionů umožňuje takové nastavení účinných a efektivních preventivních opatření, které umožní fotbalovým fanouškům bezpečnou návštěvu fotbalového utkání.

„Pokud někdo považuje účast fanoušků na venkovním stadionu, při omezené kapacitě na padesát procent a při rozdělení stadionu do několika sektorů s odděleným vstupem z hlediska možnosti šíření viru jako rizikovější například ve srovnání s konáním koncertu vážné hudby ve vnitřním prostoru, s nemožností větrání a se zastaralou vzduchotechnikou, tak to je pro mě obtížně pochopitelné,“ říká Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

LFA po dobu několika měsíců spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími orgány veřejné moci a v kooperaci s nimi vydala a pravidelně aktualizuje Protokol opatření, která jsou jak fotbalové kluby a účastníci utkání, tak i jejich návštěvníci, povinni dodržovat. To vše ve snaze minimalizovat pro všechny zúčastněné jakákoliv rizika vyplývající z jejich přítomnosti na stadionech. V této souvislosti bychom rádi zmínili, že pravidelné testování všech hráčů a dalších účastníků fotbalových utkání v kombinaci s přísným dodržováním Protokolu opatření, vedlo k tomu, že podíl pozitivně testovaných osob na celkovém počtu testovaných je pod hranici 2 %, což činí z prostředí profesionálního fotbalu jedno z nejbezpečnější a nejvíce chráněných komunitních prostředí v cele ČR.

Domníváme se, že prostředí venkovních fotbalových stadionů je při nastavených pravidlech a opatřeních, jako zejména omezení počtu diváků procentem z celkové kapacity stadionu, rozdělení stadionu na více sektorů s odděleným vstupem, kdy je zabráněno setkávání se osob z jednotlivých sektorů či pravidel pro využití sedadel stadionu s dodržováním odstupů mezi diváky, prostředím relativně bezpečným.

„Osobně tvrdím, že pokud nechceme občanům zcela zakázat jakékoliv volnočasové aktivity a nechceme je izolovat v domácím prostředí, tak návštěva fotbalového utkání, samozřejmě za dodržování přísných hygienických a dalších organizačních opatření, je naopak jedna z nejbezpečnějších aktivit. A pokud je to jinak, tak bych rád viděl nějaké argumenty podložené čísly,“vysvětluje Dušan Svoboda.

V každém případě se pak jedná o prostředí řádově bezpečnější nežli například nákupní centra, prostředky hromadné dopravy či akce konané ve vnitřních prostorách.

„Účast fanoušků, byť v omezeném množství, je pro nás naprosto klíčová. Primárně ne kvůli finančním ztrátám, které realizujeme již od března, ale kvůli celkové udržitelnosti fotbalu na určité kvalitativní úrovni a udržení naší mezinárodní konkurenceschopnost,“ upozorňuje Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

LFA znovu zdůrazňuje, že v žádném případě nezlehčuje ani nepodceňuje závažnost situace a je samozřejmě připravena vést s orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány veřejné moci nadále konstruktivní diskusi o případných dalších úpravách a zpřísnění opatření, která povedou k dalšímu navýšení bezpečnosti účasti diváků na fotbalových stadionech, a to samozřejmě i včetně možnosti omezení maximálního počtu diváků na stadionech a zachovávání povinných odstupů mezi diváky. Považujeme však za neadekvátní a nepřiměřené divákům vstup na fotbalová utkání zcela odepřít.

Další články