Středa 8.7. Nora
Menu

1939 a 1989 Podzim bude v Ústí patřit významným výročím

Podzim bude v Ústí patřit významným výročím

foto: Pixabay

02. 10. 2019 - 09:55

Výstavy, divadelní představení, přednášky profesorů ústecké univerzity nebo vernisáže a konference přinese na podzim 2019 připomenutí 30. výročí takzvané sametové revoluce, na jejímž počátku stálo shromáždění studentů, které si chtělo připomenout události roku 1939.

Tehdy nacistický režim tvrdě a nekompromisně zasáhl proti studentům a zavřel české vysoké školy. Jednou z prvních obětí této perzekuce, kromě studenta lékařské fakulty UK Jana Opletala, byl i Václav Sedláček, který žil v Ústí nad Labem.

„Narodil se v Německu v Recklinhausenu jako druhá generace českých horníků, kteří tam odešli za prací. Kvůli hospodářské krizi a vzestupu nacismu se ale jeho rodiče rozhodli vrátit do vlasti. Usadili se v Předlicích, Václavovi bylo 15 let. Do Prahy odešel po okupaci pohraničí, protože měl s nacisty už své zkušenosti z mládí. Jeho příbuzní žijí v Ústí dodnes,“ přibližuje osobu Václava Sedláčka Martin Krsek, pracovník Muzea města Ústí nad Labem.

Události let 1939 a 1989 prezentují hodnoty, které je potřeba si připomínat.  

Myšlenky uspořádat vzpomínkové akce se prakticky chopily filozofická fakulta společně s fakultou umění a designu a univerzita jejich snahy finančně podpořila,“ říká rektor doc. Martin Balej.

K původně dvěma fakultám se logicky přidala pedagogická fakulta. „Právě její studenti byli v roce 1989 hybnou silou aktivit v Ústí nad Labem, proto je dobře, že se do akcí zapojila i naše největší fakulta, ze které univerzita právě díky událostem z listopadu 1989 mohla vzniknout,“ říká bývalý děkan PF, prorektor prof. Pavel Doulík. 

Ústecká univerzita nezůstává v přípravě 30letých vzpomínek ve městě sama. Přidaly se k ní Studentská unie UJEP, Muzeum města Ústí nad Labem, Archiv města Ústí nad Labem, Národní památkový ústav v Ústí nad Labem, Činoherní studio, Galerie Emila Filly, Veřejný sál Hraničář, Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, Člověk v Tísni, Collegium Bohemicum, Česká televize, Rockový klub Tukan a v neposlední řadě i magistrát města.

„Jde o dosud nebývalou spolupráci a kooperaci nejen součástí univerzity a rektorátu, ale i všech dalších partnerů. Jsem za ni velmi ráda a je mi ctí, že FF může hostit koordinační schůzky,“ uvedla prof. Hrubá, děkanka filozofické fakulty.

Všechny pořádané akce budou nejen vzpomínkové. Jejich hlavním smyslem bude otevřít diskusi na množství témat, která souvisí s existencí totality na jedné a svobodné společnosti, kterou dnes již považujeme skoro za samozřejmost, na straně druhé. Zazní například otázky: Co je to svoboda slova z pohledu historie, filosofie nebo umění? Jak se mění obsah pojmu svoboda v historických etapách? Stav krajiny a památek v revolučních a porevolučních časech zmapuje výstava Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem ÚNL. Z produkce památkového ústavu se mohou návštěvníci těšit i na maraton krátkých filmů o zániku obcí a památek kvůli těžbě uhlí v severočeské uhelné pánvi.

„Ze sedmdesátky dokumentárních filmů jsme vybrali ty, které se týkají nejbližšího okolí Ústí nad Labem. Zajímavý je jejich rozdílný přístup k zachycení zániku obcí Otovice, Vyklice, Žichlice a částečně i Chabařovice, a života v nich,“ zve na plánované promítání pracovnice vztahů s veřejností NPÚ v Ústí nad Labem Věra Brožová.

Jedním z nejdůležitějších momentů vzpomínkových oslav bude slavnostní shromáždění Akademické obce UJEP s  následným odhalením pamětní desky Václava Sedláčka v univerzitním kampusu a pozdější průvod na Mírové náměstí, kde bude program uzavřen videoprojekcí a happeningem provedeným herci z Činoherního studia města Ústí nad Labem připomínající listopadové události 1989 v Ústí nad Labem. Týden, ve kterém je koncentrována hlavní část oslav, završí v neděli 17. listopadu v Činoherním studiu, kde návštěvníky čeká řada koncertů, workshopů, scénické čtení, vernisáž výstavy a mimo jiné také stylizovaná módní show ve stylu 80. a 90. let a 18. listopadu, kde si celodenní rozmanitý program připravila Pedagogická fakulta UJEP.

„Od roku 1941 je 17. listopad slaven jako Mezinárodní den studenstva na památku brutálního zásahu nacistického režimu proti vysokoškolákům v Protektorátu Čechy a Morava roku 1939. V roce 1989 to byli zase studenti, jejichž demonstrace byla na počátku velké společenské proměny směrem ke svobodné společnosti. Proto je správné, že právě univerzita a její akademická obec jsou hlavním koordinátorem akcí k připomenutí významného výročí, a to nejen na akademické půdě, ale i ve veřejném prostoru města a regionu, kam všechny aktivity naplňující její tzv. třetí roli, patří,“ dodává prof. Hrubá. 

Podrobný program s pozvánkami na jednotlivé akce konané ve všech kooperujících institucích bude zveřejněn na připravovaných webových stránkách: www.sametoveusti.cz

0 komentářů

Další články