Středa 8.7. Nora
Menu

Krásné výkony Kuželky úspěšně reprezentovaly v Chorvatsku

Kuželky úspěšně reprezentovaly v Chorvatsku

foto: UJEP

04. 09. 2019 - 09:00

Dívčí komorní sbor Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v průběhu léta zúčastnil Mezinárodního hudebního festivalu AUGUST 2019 v Chorvatsku. Uskutečnil zde řadu vynikajících koncertů a úspěšně reprezentoval sborové umění nejen ústecké univerzity, ale také Ústeckého kraje.

Hudební festival „Kulturní léto“ se každoročně koná v Chorvatsku a pořádá jej agentura AUGUST – centrum kultury, umění a sportu. Letošní ročník se konal ve městě Crikvenica.

Sbor uskutečnil několik koncertních vystoupení. Nejvýznamnější bylo v kostele Sv. Antuna v Crikvenici, na kterém se představil duchovní tvorbou našich a světových skladatelů. Koncert měl vynikající ohlas u publika, které si potleskem vestoje vyžádalo další přídavky,“ komentuje atmosféru koncertu v místě konání festivalu sbormistr doc. Vladimír Kuželka.

Další významné vystoupení provedly „Kuželky“ (jak je sbor přezdíván) v horském městečku Bribiru na Vinodolských kulturních dnech, kde účinkovaly společně s orchestrem Ambitus z Plzně. S ním také vystoupily při závěrečném koncertě na promenádě crikvenického náměstí „Trg Hygia“.

S plzeňským orchestrem jsme navázali velmi přátelské vztahy a počítáme se spoluprací i u nás doma,“ plánuje dirigent Vladimír Kuželka.

Součástí pobytu byly také pravidelné zkoušky, na kterých sbor opakoval a nacvičoval repertoár pro nadcházející sezónu. Pobyt v Crikvenici však nebyl pouze pracovního rázu. „Příjemné mořské klima jsme, samozřejmě, využili také ke koupání, opalování, společnému výletu lodí i k prohlídkám památek města Crikvenica,“ uzavírá sbormistr.

Všechna provedená vystoupení Dívčího komorního sboru PF UJEP se setkala s nadšením u publika i organizátorů hudebního festivalu. „Sbor tak opět skvělým způsobem reprezentoval sborové umění v našem kraji, k jehož úrovni stěžejním způsobem přispívá katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP,“  říká prorektor pro vnější vztahy prof. Pavel Doulík.

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem děkuje Magistrátu města Ústí nad Labem za laskavou finanční podporu účasti univerzitního sboru na Mezinárodním hudebním festivalu AUGUST 2019 v Chorvatsku.  

0 komentářů

Další články