Dnes:23°C

Zítra:23°C

Neděle 20.9. Oleg
Menu

Den kariéry FSI upevnil vztahy s průmyslovou sférou

Den kariéry FSI upevnil vztahy s průmyslovou sférou

foto: FSI

10. 03. 2020 - 09:00

V průběhu Dne kariéry se FSI domluvila se zástupci podniků z průmyslové sféry na další spolupráci.

Dne 4. 3. 2020 pořádala fakulta v prostorách univerzity v letošním roce první Den kariéry FSI. Zúčastnilo se ho celkem 10 firem.

Akce proběhla v lobby Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra (MFC) v univerzitním kampusu, kde své stánky rozprostřely firmy podnikající v ústeckém regionu v průmyslové sféře. Návštěvníkům a studentům fakulty zprostředkovaly nejen informace o zaměření své činnosti, ale také nabídly pracovní pozice, do kterých poptávají vysokoškolsky vzdělané absolventy.

„Na Den kariéry bylo přihlášeno celkem 13 firem, bohužel kvůli rozšiřující se epidemii koronaviru, tři podniky účast odmítly,“ uvádí Ing. Lucie Melničáková z PR oddělení děkana FSI.

Právě Den kariéry FSI umožňuje firmám z kraje na jednom místě studentům představit možnosti jejich případného budoucího uplatnění, pokud svůj zájem nasměrují do technického vzdělání. Zúčastněné firmy se v rámci Dne kariéry prezentovaly prostřednictvím stánků a přednášek, které probíhaly v Purpurovém sálu MFC UJEP. Studenti tak měli možnost hlouběji nahlédnout do struktury podniků a jejich organizace, dále zde měli možnost domluvit si s HR podniků povinnou praxi, kterou musí splnit během studia na vysoké škole.

„Chtěli bychom poděkovat všem zástupcům firem, kteří se této akce účastnili. Těší nás jejich zájem a jsme rádi, že se také přihlašují stále další noví vystavovatelé z průmyslové sféry,“ uvádí prof. Štefan Michna, děkan FSI.

„V den akce jsme se se zástupci podniků domluvili na další spolupráci v podobě exkurzí pro naše akademické pracovníky a studenty, přednášky externích odborníků z průmyslové sféry na FSI, nabídky pro studenty v podobě praxí v podnicích apod. Tato podpora v oblasti polytechnického vzdělávání je pro naše studenty velice přínosná, zejména z hlediska jejich budoucího uplatnění,“ uvádí doc. Ludmila Nováková, proděkanka pro vnější vztahy FSI.

„Zástupci firem nám zasílají zpětné vazby na Den kariéry, jejichž obsah nás vždy příjemně potěší. Jsme rádi, když podobné akce pozitivně ovlivňují naši vzájemnou spolupráci. Tuto akci budeme opět pořádat v listopadu 2020,“ dodává Ing. Lucie Melničáková.

0 komentářů

Další články